DENMARK

Aktiviteter inden for offentlig udstedelse af værdipapirer (aktier og obligationer), herunder børsnotering af danske selskaber på børser og alternative handelsplatforme, såsom Nasdaq’s First North, sker i regi af KAPITAL | PARTNER.

KAPITAL | PARTNER udfører dertil aktieanalyse af skandinaviske aktier.

Kontakt: KAPITAL | PARTNER

 
The specialized private placement placement agent
Webdesign af Alphasite